Bemiddeling

De complexiteit van wet- en regelgeving en veel tegengestelde belangen zorgen voor een vrijwel altijd aanwezig spanningsveld. Legal Infra heeft jarenlange ervaring op het gebied van projecten en processen en heeft specialistische kennis van ondergrondse infrastructuur.

Wij weten als geen ander dat partijen elkaar steeds weer zullen tegenkomen en elkaar nodig hebben om van een project een succes te maken. Daarbij komt dat discussies vaak gevoerd worden door partijen die beiden met maatschappelijk geld hun werk verrichten.

Bemiddeling

Door de inzet van uitstekende communicatieve vaardigheden en een gezonde dosis oplossend vermogen is Legal Infra als bemiddelaar in te zetten, waardoor dure gerechtelijke procedures voorkomen worden. Wij kennen de belangen van de betrokken partijen en zijn op de hoogte van de juridische kaders op het gebied van ondergrondse infrastructuur. Daardoor vinden wij passende oplossingen.

Contractuele vraagstukken

Het komt geregeld voor dat een contract ruimte laat voor discussies. Deze discussies kunnen een hoop negatieve energie kosten, terwijl projecten vooral succesvol zijn als opdrachtgever en opdrachtnemer samen hun schouders eronder zetten.

Legal Infra adviseert en overlegt met partijen over de lezing van het contract, waarbij niet alleen de letter, maar ook het doel een belangrijke rol speelt.

Aansprakelijkheid

‘Waar gehakt wordt vallen spaanders.’ Aansprakelijkheid is niet altijd te voorkomen. Het sturen van een aansprakelijkstelling heeft alleen niet altijd het gewenste effect of werkt zelfs tegengesteld. Wij adviseren u over de manieren waarmee u uw doel kunt bereiken en ontnemen u de zorgen en administratieve inspanningen. Legal Infra behandelt dossiers met respect voor de belangen van zowel de eiser als de aansprakelijkgestelde.