Procesbegeleiding

Het aan- en verleggen van kabels en leidingen beperkt zich niet tot een technische aangelegenheid. Veranderende verhoudingen, wet- en regelgeving, omgevingsaspecten en tegengestelde belangen zorgen voor de nodige risico’s bij een project dat met aan- en verleggingen van ondergrondse infrastructuur te maken krijgt. Legal Infra is gespecialiseerd in procesbegeleiding en is inzetbaar vanaf de planfase tot en met uitvoering. Ook voor het opstellen van de benodigde documenten, zoals verplaatsingsverzoeken, kostenverdeelvoorstellen en projectovereenstemmingen bent u bij Legal Infra aan het juiste adres.

Risico’s op het gebied van kosten en planning zijn altijd in beeld en beheersmaatregelen voorhanden, waardoor proceskeuzes tijdens het project zorgvuldig kunnen worden gemaakt.

Wij kunnen naast volledige ontzorging op het gebied van processen ingezet worden als gesprekspartner, sparringpartner en adviseur voor bijvoorbeeld een kabel- en leidingcoördinator of omgevingsmanager.


Beheersing en sturing

Bij een project waarbij kabels en leidingen verlegd moeten worden komt meer kijken dan het sturen van een of meer brieven. Er moet rekening gehouden worden met tegengestelde belangen, omgevingsaspecten en een woud aan sectorspecifieke regelgeving. Wij beheersen al deze aspecten en kunnen uw project langs alle valkuilen loodsen.

Door actief in te spelen op risico’s die het project kunnen vertragen zorgen wij ervoor dat het onderwerp kabels en leidingen verdwijnt van de risicoladder.

Ontwikkeling en implementatie regelgeving

Ons specialisme op het gebied van processen, regelgeving en communicatie zetten wij ook in voor het ontwikkelen en implementeren van nieuwe regelgeving en protocollen. U kunt bij ons terecht voor het opstellen of toetsen van verordeningen (AVOI), beleidsregels en samenwerkingsprotocollen.