Quickscan

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. U heeft een proces dat u volgt, documenten die u gebruikt of een vraagstuk dat opgelost moet worden. Twijfelt u of wilt u gewoon dat er eens door een andere specialist naar uw proces, documenten of dossier gekeken wordt, maar heeft u geen uitgebreid advies nodig?

Door de jarenlange ervaring die Legal Infra heeft op het gebied van regelgeving en processen op het gebied van ondergrondse infrastructuur, kan er snel beoordeeld worden of processen en stukken geen onnodige risico’s opleveren voor uw organisatie of project.

Quickscan aanvragen

Onderwerpen

Onderwerpen die zich bij uitstek lenen voor een quickscan zijn:

  • Verzoeken tot aanpassing (VTA)
  • Kostenverdeelvoorstellen (KVV)
  • Projectovereenstemmingen (POS)
  • Aansprakelijkheid
  • Nadeelcompensatie
  • Verordeningen
  • Weesleidingen
  • Graafschadepreventie
  • Haalbaarheidsstudies

Legal Infra, contact